Живі гроші: Біологічні активи за МСФЗ

SvCWqanxN98

«Довідник економіста», серпень 2015

Однією з найважливіших галузей української економіки є сільське господарство. Це перспективний вид діяльності як для національних інвесторів, так і для закордонних. Облік результатів сільгоспдіяльності в Україні регулює національний стандарт П(С)БО 30 «Біологічні активи». Для підприємств, які перейшли до застосування МСФЗ, визначальним є МСБО 41 «Сільськогосподарська діяльність». Саме на міжнародному досвіді визнання та оцінки біологічних активів ми хочемо зупинитися

 Сільськогосподарська діяльність як обєкт обліку

МСБО 41 встановлює порядок обліку і розкриття інформації стосовно сільськогосподарської діяльності. Цей стандарт застосовується для обліку таких об’єктів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю:

— біологічний актив (живі рослина або тварина);

— сільськогосподарська продукція в момент її збору;

— державні субсидії.

Сільськогосподарська продукція, будучи похідною від біологічних активів, одразу після отримання (збору врожаю) стає одним з різновидів запасів, облік яких ведеться відповідно до МСБО 2 «Запаси».

МСБО 41 не застосовується до землі сільськогосподарського призначення (див. МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість») і нематеріальних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, таких як сортів рослин, порід тварин (див. МСБО 38 «Нематеріальні активи»).

Отже, з’ясуємо, що являє собою сільськогосподарська діяльність, і в чому вона полягає. Це здійснюване підприємством управління біотрансформацією і збором біологічних активів з метою їх продажу або переробки в сільськогосподарську продукцію чи виробництва додаткових біологічних активів. Процес біологічної трансформації полягає в зростанні або виродженні, продукуванні або відтворенні живих істот (рослин, тварин) і продуктів їх життєдіяльності

Детальніше у статті експерта з МСФЗ, сертифікованого аудитора Сергія Рогозного та фінансового аналітика, DipFA, MBA Ольги Карпачової.

>>Завантажити>>

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.