ОРЕНДА СІЛЬГОСПЗЕМЕЛЬ: УКЛАДАЄМО, ОБЛІКОВУЄМО ТА ОПОДАТКОВУЄМО

ОрендаСГ

Сільськогосподарська галузь є досить специфічною діяльністю з певними нюансами, особливо якщо це стосується оренди земельних ділянок. У даній статті ми розглянемо основні нормативні вимоги при укладанні договору оренди та особливості обліку й оподаткування орендних операцій.

Сутність оренди землі

Під орендою землі розуміють договірне платне володіння та користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької або інших видів діяльності на певний термін.

Об’єктом оренди в даному випадку є земельна ділянка, яка перебуває у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності. Це можуть бути сільськогосподарські угіддя та ділянки виробничого, адміністративного чи іншого призначення.

Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар.

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи, а також органи виконавчої влади і місцевого самоврядування в межах наділених повноважень, які відповідно до закону передають земельні ділянки у користування.

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Взаємовідносини орендаря і орендодавця юридично підтверджуються договором оренди.

 

Правила укладання договору

Умови при продовженні або розірванні договору

 …

Бухгалтерський облік орендних операцій

У момент отриманні земельної ділянки в оренду орендар має відобразити її на забалансовому рахунку Дт 01 «Орендовані необоротні активи» за нормативною грошовою оцінкою на дату початку оренди без наступної переоцінки упродовж чинності договору навіть якщо ця оцінка переглядалась та індексувалась.

Виплата орендної плати може бути в грошовій, натуральній або у відробітковій формі у розмірі, не меншому від 3% нормативної вартості земельної ділянки.

Плата за оренду земельних паїв включається до собівартості реалізованої продукції у складі інших прямих витрат або у складі загальновиробничих з подальшим розподілом на виробничі пропорційно площі посівів.

Загалом оренда паю у фізичних осіб має свої особливості, які слід враховувати в організації системи обліку, а саме:

 • нерегулярність і часто непередбачуваність часу і форми виплати;
 • необхідність рівномірного віднесення орендних платежів на витрати;
 • необхідність утримання ПДФО та ВЗ на дату виплати, а якщо є затримка з розрахунком – до 30 числа наступного місяця;
 • можливість часткових або повних розрахунків у натуральній формі;
 • значна кількість пайовиків з різними датами договорів;
 • необхідність розділяти передоплати сплачені на довгострокову і поточну частини;
 • необхідність відслідковувати стан розрахунків на будь-яку поточну дату і суму до виплати до кінця року;
 • можливість звернень орендодавців за виплатами на кілька місяців, а то й років вперед;
 • необхідність контролювати нарахування і виплату протягом терміну дії договору.

Почнемо з нових субрахунків, які б ми рекомендували запровадити для розрахунків з оренди земельних паїв:

субрахунку

Назва субрахунку
185 Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди
392 Витрати по оренді до розподілу
686 Поточні розрахунки з оренди

включаючи субрахунки 2-го рівня:

6861 Поточні розрахунки з оренди – планові
6862 Поточні розрахунки з оренди – фактичні

Алгоритм обліку розрахунків з пайовиками, який враховує наведені вище особливості, наступний:

 • На початку кожного календарного року (або від дати укладення договору в поточному році) доцільно провести нарахування планової суми орендної плати до кінця календарного року (або дати закінчення договору, якщо вона наступає раніше). Бухгалтерська проводка Дт 392 «Витрати по оренді до розподілу»Кт 6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові».
 • По мірі звернення пайовиків за орендою на протязі року проводиться списання планових сум орендної плати на суму наступних виплат з урахуванням податків проводкою Дт 6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»Кт 6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні».
 • Нараховані до виплати суми підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором (ВС) по Дт 6862 «Поточні розрахунки по оренді – фактичні»Кт 641 «Розрахунки за податками», після чого здійснюється виплата.
 • Коли виплата здійснюється у натуральній формі чи шляхом надання послуг, орендарі-платники ПДВ нараховують податкові зобов’язання з ПДВ на вартість такого продажу в рахунок оренди
 • Якщо на кінець календарного року залишилося кредитове сальдо по субрахунку обліку планових нарахувань, їх необхідно оподаткувати, після чого за першої нагоди розрахуватися з пайовиком.
 • Якщо за погодженням сторін пайовик отримав в поточному році кошти наперед за період після поточного року, перевищення фактичних виплат над плановим слід віднести на субрахунок довгострокової дебіторської заборгованості: Дт 185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди» – Кт 6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні».
 • По настанню нового календарного року необхідно буде перенести відповідну частину довгострокової дебіторської заборгованості (менша з двох сум: дебетове сальдо по субрахунку 185 чи сума виплат за відповідний рік) в рахунок погашення планових нарахувань такого періоду проводкою Дт 6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»Кт 185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди».
 • Принцип рівномірності віднесення витрат буде дотриманий завдяки щомісячної амортизації рахунку 392 «Витрати по оренді до розподілу», що дасть можливість витрати на оренду за період до збирання врожаю кожної культури поточного року відносити на собівартість відповідних культур, а після їх збирання – накопичувати під нові врожаї.

 

Оподаткування операцій з оренди

 

/ За матеріалами журналу “ДОВІДНИК ЕКОНОМІСТА” (витяг)/

Автори:

Сергій Рогозний,
аудитор, САР, DipIFR, 
Директор департаменту аудиту міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine
керівник Комітету з фінансів та внутрішнього контролю, член Ради ФПБАУ

Ольга Карпачова,
фінансовий аналітик,сертифікований бухгалтер IFA, MBA, член комітету по зв”язкам з громадськістю ФПБАУ

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.