Державний грант в сільському господарстві: звітуємо згідно з МСФЗ правильно

grant-plant-growingПортал «ЛІГА ЗАКОН», «Вісник МСФЗ», вересень 2015

Підприємства, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, для відображення державної допомоги керуються МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу “. Але для виробників сільськогосподарської продукції, враховуючи їх специфіку, для обліку і  розкриття інформації про отримані гранти передбачені окремі положення МСБО 41 “Сільське господарство”. У даній статті ми розглянемо специфіку стандарту, а також кілька практичних ситуацій.

Визнання отриманої субсидії

Як відомо, сільськогосподарська діяльність вимагає істотних вкладень ресурсів, але при цьому вона останнім часом є фінансово привабливою галуззю. Щоб зацікавити підприємства здійснювати дану діяльність, держава надає для них пільги і субсидії, які мають багато форм, по розрізняються характером і умовами. Давайте визначимо, що ж собою конкретно представляє державна допомога.
Згідно МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу” державні гранти – це допомога держави у формі передачі ресурсів суб’екту господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, пов’язаних з операційною діяльністю даного підприємства. Вони не включають в себе форми державної допомоги, вартість яких неможливо визначити об’єктивно, а також операції з державою, які здійснюються на звичайних торгових умовах.
Дана допомога може надаватися у формі позики на пільгових умовах або у формі безповоротної фінансової допомоги.
Коли підприємству надається від держави поворотна безвідсоткова позика або позику з процентною ставкою значно нижче ринкової, підприємство отримує вигоду на суму зекономлених відсотків. Підприємство, яке отримало таку позику, має врахувати умови і зобов’язання, які були або повинні бути виконані при визначенні витрат, які, як передбачається, має компенсувати вигода від позики. Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» підприємство отримує одночасно фінансове зобов’язання за дисконтованою вартістю і власне вигоду-грант.

Як тільки державний грант був визнаний, будь-які пов’язані з ним умовні зобов’язання або умовні активи розглядаються відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». Державна позика може бути безповоротною, коли держава відмовляється від права на його погашення при дотриманні певних встановлених уповноваженим органом умов.
Приклади державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, що застосовується в світовій практиці:
1) пільгові режими оподаткування;
2) пільгове та безвідсоткове кредитування;
3) гарантовані мінімальні ціни на окремі види продукції;
4) прямі субсидії на придбання сортового насіння і породистих тварин;
5) компенсація частини витрат на закупівлю добрив і засобів захисту рослин;
6) субсидії при збиток від стихійних лих;
7) субсидії на розвиток виробничої інфраструктури;
8) відшкодування витрат на розвиток соціальної сфери села;
9) фінансування науково-дослідницької діяльності і підвищення кваліфікації кадрів у сільському господарстві;
10) інші види субсидій і гарантій.
З усього перерахованого найбільш значущими для України в останні роки були пільговий режим оподаткування у вигляді спеціального режиму оподаткування ПДВ та звільнення від сплати податку на прибуток підприємств, які перейшли на сплату фіксованого сільськогосподарського податку.

>>Завантажити>>GrantAgro_Liga(1-9-15)

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.