Записи с меткой ‘розкриття’

ОЗ-3

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 3)

Як вже було зазначено у наших попередніх публікаціях, основні засоби є одним із головних активів практично будь-якого виробничого підприємства, тому що саме вони є ядром операційного процесу. Тому зовнішні користувачі фінансової звітності дуже зацікавлені в належному розкритті інформації про основні засоби.  «Обліково-політична» інформація Вимоги до розкриття інформації про основні засоби у звітності регламентовано МСБО 16 […]

SunFlField

Біологічні активи: Визнання та оцінка за міжнародними стандартами

Портал «ЛІГА ЗАКОН», «Вісник МСФЗ», липень 2015 Однією з найважливіших галузей української економіки є сільськогосподарська діяльність, яка є привабливою для інвесторів – як національних, так і іноземних. Облік результатів такої діяльності регулюється в Україні національним стандартом П(С)БО 30 “Біологічні активи”, а для тих підприємств, які перейшли на застосування міжнародних стандартів – стандартом МСБО 41 “Сільське […]

0505_inetreklama

Зміни в доходах за МСФЗ. Особливості визнання виручки за контрактами

«Довідник економіста», червень 2015 Будь-яке підприємство, що продає товари або надає послуги, а звітність складає за міжнародними стандартами, має використовувати МСБО 18 «Дохід».  Стандарт є основою при складанні фінансової звітності. Але з 1 січня 2017 року набуває чинності МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», який, поміж іншим, замінить і МСФЗ 18. Про те, що […]

Beneficiar

Бенефіціарні власники підлягають розкриттю

25 травня 2015 року закінчується строк для подання юридичними особами відомостей до ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власника істотної участі засновника юридичної особи Юридичні особи мають подати до 25 травня 2015 року державному реєстратору відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або відомості про власника істотної участі засновника юридичної особи, що передбачено пунктом […]

Fin_Instrument

Фінансові інструменти: визнання, класифікація та розкриття у звітності за МСФЗ

Портал «ЛІГА ЗАКОН», 2014 Фінансові інструменти – одна з найскладніших фінансових категорій. У міру розвитку фінансових ринків і впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності з цим поняттям зустрічається все більше осіб. І не всі однаково розуміють, про що йде мова. Своє бачення сутності фінансових інструментів, їх визнання та оцінки виклав аудитор BDO в Україні Сергій Рогозний […]