Записи с меткой ‘основні засоби’

ОЗ-3

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 3)

Як вже було зазначено у наших попередніх публікаціях, основні засоби є одним із головних активів практично будь-якого виробничого підприємства, тому що саме вони є ядром операційного процесу. Тому зовнішні користувачі фінансової звітності дуже зацікавлені в належному розкритті інформації про основні засоби.  «Обліково-політична» інформація Вимоги до розкриття інформації про основні засоби у звітності регламентовано МСБО 16 […]

ОЗ-2

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 2)

Особливістю основних засобів є той факт, що вони використовуються у господарській діяльності протягом тривалого періоду, приймаючи участь у кількох, а той й у десятках чи сотнях виробничих циклів. По мірі фізичного та морального старіння їх вартість повинна бути перенесена на витрати періоду чи собівартість вироблюваної продукції (робіт, послуг) через механізм амортизації.   Сутність амортизації  На […]

ОЗ-1

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ (Частина 1)

Основні засоби є основою виробничого процесу будь-якого підприємства. Головним питанням при відображенні основних засобів є визнання активу, визначення балансової вартості, амортизаційні відрахування і коректне розкриття інформації. Дане питання відповідно до міжнародних стандартів регулює МСБО 16 «Основні засоби». Під основними засобами слід розуміти матеріальні об’єкти, що утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні […]

Форум бухгалтерів «Звітність за МСФЗ: реалії, виклики та застереження»

18 липня 2014 у Торгово-промисловій палаті України (м. Київ) відбувся Форум бухгалтерів «Звітність за МСФЗ: реалії, виклики та застереження». Організаторами форуму виступили Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Міністерство фінансів України, Національна комісії з цінних паперів та фондового ринку, Торгово-промислова палата України, Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, АССА, Програма розвитку фінансового сектора (USAID / […]