EU-Ukr

Директиви ЄС щодо консолідованої звітності

«Довідник економіста», липень 2015

Підписавши договір про асоціацію з Євроcоюзом, Україна чітко заявила про свій зовнішній вектор економічного і соціального розвитку. І взяла при цьому на себе низку додаткових зобов’язань щодо гармонізації законодавства. Серед них зобов’язання щодо імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС від 26.06.2013 р. «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній»

 Законодавча основа складання КФЗ в країнах Євросоюзу

Питання підготовки консолідованої фінансової звітності (КФЗ) в Євросоюзі були узгоджені державами-учасницями ще на початку 80-х років минулого століття, коли Рада Міністрів і Європарламент прийняли Сьому Директиву № 83/349 «Про консолідовану звітність» від 13.06.83 р. Згодом вона зазнала чимало змін. Зокрема, відповідно до Регламенту № 1606/2002 від 19.04.2002 р., з 2005 року всі лістингові компанії країн Євросоюзу готують фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Читать далее »

SunFlField

Біологічні активи: Визнання та оцінка за міжнародними стандартами

Портал «ЛІГА ЗАКОН», «Вісник МСФЗ», липень 2015

Однією з найважливіших галузей української економіки є сільськогосподарська діяльність, яка є привабливою для інвесторів – як національних, так і іноземних.

Облік результатів такої діяльності регулюється в Україні національним стандартом П(С)БО 30 “Біологічні активи”, а для тих підприємств, які перейшли на застосування міжнародних стандартів – стандартом МСБО 41 “Сільське господарство”.

Саме на міжнародному досвіді визнання та оцінки біологічних активів зосередились автори статті Сергій Рогозний та Ольга Карпачова.

>>Завантажити>>

Consolid

Підстави та етапи консолідації бізнес-комбінацій

«Аудитор України» № 6, 2015

Останнім часом фінансисти та підприємці все частіше зустрічаються з таким терміном, як «консолідація». Це слово походить від латинського словосполучення con – «разом» та solido – «зміцнюю», означаючи зміцнення чого-небудь, об’єднання, згуртування окремих осіб, груп, організацій для посилення боротьби за спільні цілі, злиття двох або декількох фірм, компаній.

Про те, як регламентують підстави та процедури створення єдиної звітності бізнес-комбінацій Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), можна довідатись зі статті аудитора міжнародної аудиторської компанії BDO Сергія Рогозного та фінансового аналітика, DipFA, MBA Ольги Карпачової.

>>Завантажити>>

 

0505_inetreklama

Зміни в доходах за МСФЗ. Особливості визнання виручки за контрактами

«Довідник економіста», червень 2015

Будь-яке підприємство, що продає товари або надає послуги, а звітність складає за міжнародними стандартами, має використовувати МСБО 18 «Дохід».  Стандарт є основою при складанні фінансової звітності. Але з 1 січня 2017 року набуває чинності МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», який, поміж іншим, замінить і МСФЗ 18.

Про те, що зміниться у визнанні доходів з 2017 року, можна дізнатись у статті аудитора BDO Сергія Рогозного та фінансового аналітика IFA Ольги Карпачової.

>>Завантажити>>

 

medal-pidpriyemstvo

Чи готуватися державним компаніям до консолідації?

Портал «ЛІГА ЗАКОН», «Вісник МСФЗ», червень 2015

Одним з наслідків процесу інтеграції України в європейський економічний та світовий простір була вимога з 2012 року для наших банків, страхових компаній та акціонерних товариств усіх форм власності перейти на застосування міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
Але є ще Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора (МСБОДС), застосування яких в Україні в даний час не вимагаєтся. Враховуючи світову тенденцію розширення географії їх застосування, актуальність МСБОДС може різко зрости.

У даній статті  аудитора  Сергія Рогозного та фінансового аналітика, DIPFA, МВА Ольги Карпачової розглянуті питання консолідації підприємств держсектора відповідно до вимог профільних міжнародних стандартів.

>>Завантажити>>

 

accountant

Як не стати шахраєм: Помилки у фінансовій звітності

«Фінансовий директор компанії» № 5, 2015

Складання фінансової звітності, особливо за міжнародними стандартами, — дуже складний процес. Він потребує уваги, зосередженості, певних знань, обачності. Проте, як показує аудиторська практика перевірки звітів, помилки, виявленні при їх складанні, не завжди зроблені ненавмисно.

Подробиці у статті аудитора міжнародної аудиторської компанії BDO Сергія Рогозного та фінансового аналітика, DipFA, MBA Ольги Карпачової.

>>Завантажити>>

Beneficiar

Бенефіціарні власники підлягають розкриттю

25 травня 2015 року закінчується строк для подання юридичними особами відомостей до ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власника істотної участі засновника юридичної особи

Юридичні особи мають подати до 25 травня 2015 року державному реєстратору відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або відомості про власника істотної участі засновника юридичної особи, що передбачено пунктом 2. розділу ІІ. Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року №1701-VII зі змінами.

Діючим юридичним особам необхідно подати реєстраційну картку за формою 4 – Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – форма 4).

Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 “Про затвердження форм реєстраційних карток” зі змінами. Окремо звертаємо увагу, що 03.05.2015 року набрав чинності Наказ Міністерства юстиції України “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5″ від 10.04.2015 року №529/5, відповідно з яким були внесенні зміни до форм реєстраційних карток, зокрема до форми 4.

З текстом Наказу Міністерства юстиції України №529/5 від 10.04.2015 року можна ознайомитись за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0421-15/paran2#n2.

Зразки форм реєстраційних карток можна отримати на сайті Міністерства юстиції України за посиланням:http://www.drsu.gov.ua/show/93.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої статті 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16611  Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено штрафну санкцію за неподання інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи:
“Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Джерело: Сайт Асоціації «Українські Фондові Торговці»

P.S. Гарна новина для тих підприємств, які не встигли зареєструвати кінцевого бенефіціара: Законом № 475-VIII від 21.05.2014 кінцевий термін подання реєстраційної форми перенесено на 4 місяці – до 25 вересня.
Також не обов’язково подавати форму 4 тим підприємствам, де учасники – лише фізичні особи, які автоматично вважатимуться бенефіціарами. //23.05.2015//

 

Coin

Державна допомога: Фінзвітність за МСФЗ без помилок

«Головбух» № 16, 2015

Підприємства, яким надається державна допомога, мають не лише вигоду для свого бізнесу, а й несуть підвищену відповідальність перед грантодавцем. Тому критично важливо правильно обліковувати отримання гранту та розкривати інформацію за грантом у фінансовій звітності.

Тож  для підприємств, що перейшли на застосування міжнародних стандартів, стане у пригоді МСБО 20 «Облік  державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу».

Детальніше у статті аудитора BDO Сергія Рогозного.

>>Завантажити>>

Audit Key Showing Auditor Validation Or Inspection

Bon Audit. Аудит фінансової звітності ПАТ

«Фінансовий директор компанії» № 3, 2015 рік

Вітчизняне законодавство вимагає, щоб публічні акціонерні товариства та інші учасники фондового ринку складали фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ, та разом з аудиторським висновком в термін до 30 квітня наступного року оприлюднювали у встановленому порядку.

Особливості проведення обов’язкового аудиту та подання перевіреної фінансової звітності до НКЦПФР у статті аудитора BDO Сергія Рогозного та фінансового аналітика IFA Ольги Карпачової.

>>Завантажити>>

FraudError

Помилки і шахрайство у фінансовій звітності

Портал «ЛІГА ЗАКОН», 2014

З метою виявлення порушення та неточностей у фінансовій інформації, аудитори, кредитні аналітики банків і співробітники фінансових служб змушені аналізувати нову інформацію і виконувати велику кількість розрахунків. При цьому їм доводиться не просто визначати нові значення, а й правильно відображати їх у звітності, щоб достовірно оцінити вплив на фінансові показники підприємства. Якого роду неточності можуть бути у фінансовій звітності і як вони можуть вплинути на управлінські рішення користувачів фінансової інформації ви знайдете в статті аудитора БДО Сергія Рогозного і фінансового аналітика Ольги Карпачової “Помилки і шахрайство у фінансовій звітностін” а порталі «ЛІГА ЗАКОН».

Ошибки и результаты мошенничества в финансовой отчетности